Tag Archief van: tea adema

Hulp voor middelbare scholieren/ Ik leer leren

Hulp voor middelbare scholieren.

Ik leer leren biedt een lessencyclus aan om je eigen leerstrategieën te ontdekken en hoe je om kunt gaan met faalangst. Ook leer je hoe je beter kunt plannen en nog veel meer…

Voor wie is “Ik leer leren’ geschikt?

Ik Leer Leren is een training voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken. Dit kunnen brugklassers zijn die nog niet goed weten hoe ze het leren moeten aanpakken, of kinderen die struikelend het tweede leerjaar van de middelbare school bereikt hebben. Ook hoogbegaafde kinderen die nog nooit echt hebben leren leren kunnen baat bij ‘Ik leer leren’ hebben. Maar ook jongeren uit het MBO of HBO die vastlopen, of als voorbereiding op de middelbare school voor kinderen uit groep 7 en 8.

Wat leer je niet?

De lesstof die je op dat moment op school aangeboden krijgt. Uiteraard kan ik wel helpen met de vertaalslag naar hoe je het aan moet pakken. De kracht van het programma is dat je leert hoe je iets zelf kunt leren en welke manier van leren het beste bij je past.

Wiskunde

Wat nou als ik de stof die ik moet leren niet begrijp?

In deze tijd leren is niet altijd gemakkelijk. Veel lessen vallen uit en online lessen helpen ook niet altijd mee om extra uitleg te vragen aan een leerkracht.

Natuurlijk zou je bijles kunnen nemen maar het kan ook anders. Op het internet vind je veel hulpmiddelen.

Ik heb er een paar voor je op een rij gezet

Overzicht in wat je moet kunnen voordat je examen doet kun je vinden op lerenvoorhetexamen.nl . Er is onderscheid gemaakt tussen vmbo/ havo en vwo. Je vindt hier informatie over wat je precies moet weten, er zijn oude oefenexamens te vinden om eens extra te oefenen, natuurlijk is er uitleg te vinden en er staan verwijzingen naar videokanalen.

 

Een andere handige website is de website leersimpel.nl, Op deze site staan veel YouTube filmpjes met heldere uitleg over vakken als wiskunde, biologie en noem maar op. Deze site is niet alleen voor eindexamenkandidaten. Er staan per vak meerdere filmpjes. Deze filmpjes staan per onderwerp en niet specifiek op klas/ niveau.

 

Als je op de blauwe linkjes klikt wordt je doorverwezen naar de betreffende websitses

Leren leren

 

Ook op papier kun je veel hulp vinden. Kijk maar eens via de link hieronder of er een hulpboek bijzit wat je kan helpen.

Voor boeken klik hier

Nadelen websites

Je krijgt de stof op een bepaalde manier uitgelegd, het is nog meer online onderwijs.

Voordelen websites

Je zoekt op specifieke hulp. Je kunt de filmpjes terugkijken wanneer je wilt.

 

Succes!

Hoogbegaafd, wat is het ?

Deze week is het de week van de hoogbegaafdheid. Mooi moment om eens wat meer stil te staan bij wat hoogbegaafdheid is. Wat betekent het als je hoogbegaafd bent? Wat zijn de valkuilen? Hoe haal je het beste uit je slimme kind?

Wat is intelligentie?

De omschrijving voor intelligentie die het meest wordt gehanteerd is: Het vermogen om doelgericht te kunnen handelen, rationeel te denken en dit goed toe te kunnen passen. In het geval van een kind wordt gekeken of het een kind lukt om zich aan zijn omgeving aan te passen en over welke vaardigheden beschikt het. Er is dus naast een vaardigheidsonderzoek over welk niveau een kind heeft bij het schoolse leren ook een grijs gebied. Om te kunnen slagen zijn doorzettingsvermogen en anderen persoonlijkheidskenmerken nodig. Die vaardigheden zijn moeilijk meetbaar. Een hoog IQ hoeft dus niet automatisch in te houden dat een kind ook hoogbegaafd is.

Verdeling IQ scores

Grofweg is de IQ score verdeeld in groepen, een IQ van 70 en lager wordt gezien als moeilijk lerend. Van 80 tot 90 ben je beneden gemiddeld intelligent, van 90 tot 110 spreken we van een gemiddeld IQ, van 111 tot 120 bovengemiddeld ,bij 121 ben je begaafd en vanaf 130 hoogbegaafd.

Wat is hoogbegaafdheid?

De term hoogbegaafd krijg je als je een IQ vanaf 130 hebt. Zoals hierboven te lezen is blijft er een gebied onderbelicht. Daardoor zegt zo’n getal niet alles en kan het voorkomen dat een kind dat goed heeft gescoord op de IQ test toch in de praktijk moeilijkheden tegenkomt.

Testen

Het IQ wordt vaak bepaald door testjes. Zo wordt gekeken of een kind ziet wat er op een afbeelding van een voorwerp ontbreekt, de algemene kennis wordt getest maar ook bijvoorbeeld rekenen, er wordt getest op maar liefst 13 deelgebieden. Hier wordt een scoringstabel op gelegd waarin ook de leeftijd van het kind wordt meegenomen. Een goede test krijg je door alle factoren mee te nemen tijdens het testen. Zoals de omstandigheden waarin de test heeft plaatsgevonden, observaties tijdens het onderzoek, schoolresultaten maar ook medicijn- en stemmingmiddelengebruik etc.

Verbaal/ performaal

Wat wordt nu bedoeld met verbaal en performaal? Niet alle soort intelligentie zijn bij elk kind even sterk ontwikkeld. Disharmonie is een veelvoorkomend verschijnsel. Veel hoogbegaafden hebben een hoog verbaal IQ: ze zijn taalgevoelig, denken snel en hebben een ruime woordenschat. Het performale IQ geeft aan hoe groot het handelend vermogen van het kind is.

Disharmonie

Een test kan de ontwikkeling van sterke en zwakke kanten laten zien.  Er is sprake van een disharmonisch profiel wanneer er opvallende verschillen bestaan tussen de verbale en de performale intelligentie. Dit is meestal een teken dat er iets aan de hand in de ontwikkeling.  Het wordt ook wel aangeduid met de term ‘verbaal/performaal kloof’.

Kinderen en jongeren die verbaal sterk zijn, worden overschat. Ze hebben vaak meer tijd nodig bij taken met ruimtelijk inzicht en organiseren. Kinderen en jongeren die non-verbaal sterk zijn, worden onderschat. Ze zijn juist sterk in visueel en praktisch handelen.

hoogbegaafd

Diverse testen

De bekendste testen die gebruikt worden zijn de WISC en de Rakit. Er zijn online veel gratis testen te vinden. Die geven misschien een beeld maar zijn zeker niet vergelijkbaar met testen die door psychologen of andere gekwalificeerde helpverleners worden afgenomen.

Valkuilen

Het algemene beeld is dat bij een kind dat hoogbegaafd is alles gemakkelijk en vanzelf gaat. Ze kunnen slagen zonder hulp. De valkuilen bij een disharmonisch profiel kunnen zijn dat een verbaal sterk kind overschat wordt en een performaal sterk kind onderschat wordt.

Ook onder hoogbegaafden komt bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie voor. Maar ook emotionele problemen als faalangst kunnen er voor zorgen dat een kind blokkeert. Dat gevaar  aanwezig omdat een hoogbegaafd kind anders denkt en dingen verwerkt dan een kind met een lager IQ. Niet beter, niet slechter, maar anders. Door steeds te ervaren dat je anders bent heb je de neiging je aan te passen. Op leergebied kan het averechts werken. Eén van de grootste problemen is dat hoogbegaafde kinderen niet hebben leren leren. Waar ligt dan eigenlijk het talent? Hoe ga je om met verwachtingen, geven die spanning en stress? Wat doe je als iets saai is, zet je dan door?

Meer informatie over hoogbegaafdheid vind je in het boek ‘Meer dan intelligent’ van Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx. In dit boek worden de vele valkuilen bloot gelegd die er kunnen ontstaan bij het hebben van een hoog IQ . Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en gelukkiger in het leven te staan.

Het boek vind je hier

Mooi verhelderende lezing

Hoe het werkt wordt supergoed uitgelegd in deze lezing van Linda Silverman voor SLO. Hij is lang en in het Engels maar ongelooflijk verhelderend.

Ik leer leren

Ik leer leren is een training een kind helpt om zijn/ haar eigen leerstijl te ontdekken. Tijdens 5 bijeenkomsten worden de leerstijl, faalangst en motivatie, plannen en organiseren, concentratie en uiteindelijk gemakkelijke manieren om saaie lesstof te kunnen onthouden behandeld.

Als je dus denkt, hoe is het toch mogelijk dat mijn slimme, al dan niet hoogbegaafde kind toch slechte cijfers haalt. Laat het het dan zelf uitzoeken en volg een training bij een gecertificeerde ‘Ik leer leren ’trainer

Stuur mij een bericht voor een vrijblijvende kennismaking.